Zelfroosteren –regie op het eigen (dienst)rooster

Door Koos Dalmeijer

Zelfroosteren –regie op het eigen (dienst)rooster
Zelfroosteren heeft zich in de afgelopen jaren in sneltreinvaart door Nederland verspreid. Vooral bij organisaties waar de laatste jaren fors bezuinigd moet worden, bijvoorbeeld de zorg. Ook in commerciële organisaties begint het zelfroosteren steeds meer voet aan de grond te krijgen. Inmiddels begint het onderwerp zelfroosteren zich aan te sluiten bij het nieuwe werken; de medewerker voert zelf de regie over de werktijden en dagen. Het uitgangspunt is dat de medewerkers zelf het beste weten hoe het eigen werk te verrichten en zelf verantwoordelijk zijn het werk naar behoren uit te voeren.
Hoewel bezuinigen op personeelskosten geen primair argument mag zijn om het in te voeren, is het met zelfroosteren bijvoorbeeld mogelijk veel meer op gevraagde personele inzet te richten in plaats van altijd een vaste capaciteit in te zetten.

Eigen regie
De term zelfroosteren betekent eigenlijk niets anders dan zelf je eigen rooster maken en het daarmee afstemmen van het werk op het privé leven. Heeft u een kantoorbaan van 9-17 dan verwacht ik niet dat u veel uitdaging zult ervaren in deze afstemming. Werkt u daarentegen in een omgeving waar 24 uur per dag wordt gewerkt en altijd een medewerker met bepaalde diploma’s of ervaring wordt vereist, dan is dit een totaal andere uitdaging! Een roosterplanner bepaalt in dat geval vaak wie, wanneer en waar moet werken om op deze manier het overzicht te bewaren. Plannen is werkelijk een vak apart. Het is een hele uitdaging om alles tijdig gepland te hebben, laat staan ook nog rekening te houden met de privéagenda van iedere individuele medewerker. Vaak start na het publiceren van het rooster een grote ruilhandel, waar de planner de handen vol aan heeft. Indien u zelf wel eens planner bent geweest weet u dat nooit iedereen tevreden kan zijn.

Zelfroosteren geeft de regie terug aan de medewerker om te bepalen welke “shifts” het beste binnen de privésfeer passen. Het is een methode om met veel verschillende mensen zelf het eigen rooster in te plannen. Om hierin te voorzien zijn recent verschillende applicaties op de markt verschenen.

Houdt het op met een softwareapplicatie?
Helaas! Een goed geïmplementeerd softwarepakket is zeer belangrijk om de medewerker op een eenvoudige manier zijn diensten te laten plannen. De verandering teweeg brengen om medewerkers daadwerkelijk te laten zelfroosteren vraagt veel meer om een ander soort aandacht. Vooral bij organisaties waar lange tijd een sterk hiërarchische toon is gevoerd, moeten medewerkers erg wennen aan de vrijheid of gedragen zich passief. Ook moet het lijnmanagement afstand durven nemen van de regie omtrent het rooster. U zult zien dat het uiteindelijk vanzelf gaat, maar dat vraagt wel de nodige aandacht, expertise en coaching van de gehele organisatie en dat het actief gedragen wordt door de directie/management.

Over de auteur:

Koos Dalmeijerlinkedin
Koos is projectmanager bij Prophia. Hij heeft 9 jaar werkervaring als lijnmanager en projectmanager, waarbij hij zich met name richt op het snijvlak van zorg en ICT. In de afgelopen jaren heeft hij veel kennis opgedaan met capaciteitsplanning, personeelsplanning, E-HRM en zelfroosteren. In zijn rol als projectmanager heeft hij zelfroosteren volledig en met succes uitgerold bij Stichting HilverZorg.

Meer weten? Stuur een mail naar koos@prophia.nl

terug naar boven

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn