programmamanagement

Programma’s worden vanuit de strategie van een organisatie ontworpen en beogen de relevante strategische keuzes te realiseren. De programmamanager is verantwoordelijk voor een geheel van samenhangende projecten en vereiste organisatieveranderingen om een strategisch doel te bereiken en de vastgestelde baten te realiseren.

projectmanagement

Projectmanagement omvat alle taken die nodig zijn om het beoogde projectresultaat te bereiken: het plannen, organiseren, controleren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project. Verder omvat projectmanagement het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen.

projectmanagement
office (PMO)

Het PMO biedt ondersteuning in de uitvoering van projecten of programma’s door het uitdragen, ontwikkelen en beheren van de processen, tools en middelen. Een PMO professional kan zich ook bezig houden met coaching van de projectmanagers, documentatie, auditing en toolselecties. Verder kan het PMO de rapportages verzorgen voor zowel programma-, project- als lijnmanagers.

Onderscheidend is onze integrale benadering van deze disciplines met ons team van ervaren en op elkaar
ingewerkte professionals. Hiermee zijn wij in staat om snel resultaten te boeken voor jouw organisatie.

Reacties zijn gesloten.